ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

  • ersağ gıda takviyeleri - ersağ gıda takviyeleri
  • - *ERSAĞ * *ÜYE OL PARA KAZAN* *HELAL ÜRÜN KULLANMAK NASİP İŞİDİR.* *ERSAĞ ÜYELİK FORMU* *ERSAĞ HELAL SERTİFİKASI* *ÜRÜNLERİMİZ BİTKİSEL VE HELAL DIR* http://...

İDİL

İdil , Şırnak ili'nin bir ilçesidir.

İDİL RESİMLERİ
İDİL FOTOĞRAFLAR
İDİL TARİH
İDİL TANITIM
İDİL
ŞIRNAK İDİL
İlçeye ilk gelen ve yerleşen halkın kim olduğu konusunda çeşitli kaynaklarda değişik bilgilere rastlanılmaktadır.
 

İDİL İLÇE TARİH
 Geçmişte büyük uygarlıkların kurulduğu Mezopotamya bölgesinde yer alan İlçe, değişik tarih devirlerinde çeşitli uygarlıkların etkisi altında kalmış ve her uygarlık bugüne değin izler bırakmıştır. İdil İlçesi tarihi M.Ö.2000’li yıllara kadar gitmektedir.
 

 Mardin’in tarihine göre, Antakya’yı, Nusaybin’i ve Midyat’ı kuran Nikkaur adındaki bir kral aynı zamanda İdil’i de kurmuştur. İlk adı Zarih idi. Bu kelime Arapça olup, “ekici” demektir.
 

 M.Ö. 2000’li yıllarda bu beldeye yerleşmiş olan Zapdey adındaki bir bey yöreye kendi adını vermiştir. Böylece bir süre beldenin ismi “Beyt Zapdey” yanı “Zapdey’in evi” olarak kalmıştır.
 

 Bölgede sırasıyla Gutiler, Asurlar ve Aramiler hüküm sürmüştür. MÖ 6. yüzyıla kadar Bölge Zarih adıyla anılmaktaydı. M.Ö. 600 yıllarında Persler burayı istila ettikten sonra Hazağ (Hazak) ismini vermişlerdir. Hazak Farsça olup, cesur, mert demektir.
 

 Mezkur tarihlerde Kral Şabur adındaki Pers kralı binlerce askerle burayı istila ederek 10.000 (onbin) esiri beraberinde götürerek öldürmüştür. M.Ö. 311 yılında Pers İmparatoru Darius’un Büyük İskender’e yenilmesiyle bu bölgede Hellenizmin etkisi altına girmiştir.
İdil
 

Hellenistik dönemde Hazak olarak anılan ve M.Ö.3 23 yılında İskender’in ölümüyle birlikte Selevkos Krallığının elinde kalan İdil; daha sonra Roma İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. Hazreti İsa’nın doğumundan sonra Hıristiyanlığın dünya üzerinde yayılmasına paralel olarak, halk, Hıristiyanlığı kabul etmiş ve M.S. 57 yılında bölgeye gelen Mor Aday isminde bir havari tarafından Süryanilik yayılmıştır.
 

 Çok yakın zamana kadar İlçe Merkezi ve pek çok köy Süryani Kadim mezhebine bağlı iken, Müslüman halkın İlçeye yerleşmesi ve Hıristiyanların yurt dışına göç etmeleri sonucu Müslümanlar çoğunluk durumuna gelmişlerdir Tarihsel gelişim içinde yakın zamana kadar bir Hıristiyan nüfusunun çoğunlukta olduğu bir İlçe
 

 olan İdil’in İlçe merkezine 1970'li yıllardan sonra Müslüman köylerin ve göçer (koçer) ailelerin yerleşmesi, buna karşın Hıristiyan vatandaşların yurt dışına ve büyük şehirlere göç etmesiyle demografik yapısı değişmiştir.
 

 Göç nedenleri; tarım alanlarındaki verim düşüklüğü, hayvancılığın istenilen düzeyde yapılamaması ve siyasi istikrarsızlıktır. Göçler yurt dışında Suriye, Lübnan, Almanya, İsveç ve İsviçre’ye; yurt içinde ise, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin ve İstanbul İllerine olmaktadır. 
 

İlçemizde farklı dini inançlara bağlı vatandaşlar bulunmaktadır. Bunlar Süryaniler, Müslümanlar ve bir tek köyde mevcut olan Yezidilerdir. 1970’lı yıllarda İlçeye yerleşen Müslümanlar bugünkü nüfusun hemen hemen % 99’unu teşkil etmektedir. 
 

1924 yılına kadar köy olan İdil, 1924 yılında Cizre İlçesine bağlı bir Bucak, 1937 yılında İlçe olmuştur.
İdil
 

İdil başlangıçta Mardin İline bağlı bir İlçe iken; 18 MAYIS l990 tarih ve 20522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 MAYIS 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Şırnak İline bağlanmıştır. 1937 yılında İlçe olduktan sonra Midyat İlçesine bağlı Haberli (Basibrin) bucağı ile 
 

Nusaybin İlçesine bağlı Oyalı (Alyan) bucağı ve bunlara bağlı köyler İlçemize bağlanmıştır. Midyat İlçesine bağlı bir bucak iken, 1989 yılında Dargeçit’in ilçe statüsüne kavuşturulmasıyla, İlçemize bağlı Beğendi, Belen, Bostanlı, Çukurdere ve Yanılmaz köyleri İdil’den ayrılmıştır.
 

 Halen İlçemize bağlı 64 köy ile bu köylere bağlı 21 mezra bulunmaktadır. Ayrıca köylerin arasındaki arazi ihtilafları ve köy içindeki çekişmeler nedeniyle bazı aileler, arazilerinin bulundukları yerlere üç dört ev yaparak yerleşmekte ve böylece yeni yerleşim yerleri oluşmaktadır. İdil’deki mevcut durum çok dağınık bir yerleşim yapısı göstermekte ve kamu hizmetlerinin götürülmesinde güçlükler meydana getirmektedir.
 

 İdil Kaymakamlığının teklifi ve Şırnak Valiliği’nin uygun görmesi sonucunda boşalmış köylerin tamamına geri dönüş izini verilmiş olup köye geri dönüşler sürmektedir. Terör nedeni ile boşalan köylerden Peçenek, Basak, Işık, Çukurlu, Kayı, Yalaz ve Yuvalı köylerine yerleşen vatandaşlarımıza ilçe Kaymakamlığınca gerekli hizmetler götürülmektedir. 
 

Boşalan köylerden Yayla Köyüne ise geri dönüş izni verilmesine karşın henüz köye dönen olmamıştır. İdil İlçe Merkezi beş mahalleden ibaret olup, Eski İdil olarak bilinen Aşağı Mahallede Süryani vatandaşlar da yaşamaktadır. Hıristiyanlardan genç nüfus çoğunlukla yurt dışına göç etmiştir.
 

 İlçede yalnızca 8 Hıristiyan aile mevcuttur. Müslüman nüfus önce İlçe içinde Yukarı Mahalleye 1970 yılından itibaren yerleşmiş ve gayrimenkul edinmiştir.
 

 1978 yılından itibaren de çoğunluğu teşkil etmiştir. Halen İlçemize bağlı Haberli, Öğündük ve Sarıköy ile İlçe merkezi Aşağı Mahallede Süryani vatandaşlarımız ikamet etmektedir. Yezidi vatandaşlarımız ise Mağara Köyünde yaşamaktadır.

İDİL İLÇE COĞRAFYA
Coğrafi Yapı
İDİL RESİMLERİ 

Idil’in kurulusunda tarihi, cografi özellikler etkili olmustur. Sehrin Cizre Ilçesine ve Suriye sinirina olan yakinligi ve Topografik özellikleri ilçenin tarihinde önemli bir rol oynamistir.
İDİL RESİMLERİ
Idil’in kuzey ve kuzey batisi daglik ve engebelik, güneyi ise ovalik bir arazi özelligini gösterir. Arazi yapisi Ilçenin kuzeyinden güneyine dogru alçalarak daglik ve engebelik yapidan, düz ovalarin yer aldigi bir görünüse bürünür. Sehir, bu iki farkli unsurun ortasinda, yükseltileri fazla olmayan tepelerin üzerinde kurulmustur.
İDİL RESİMLERİ 

Idil Ilçesi Güneydogu Anadolu’nun dogusunda bulunmaktadir. Ilçenin Yüzölçümü 1224 km² olup, rakimi ise; 773 metredir. Idil Ilçesi Sirnak Iline 75 kilometrelik bir yol ile baglidir. 
İDİL RESİMLERİ 

Dogusunda Cizre, batisinda Nusaybin ve Midyat Ilçeleri, Kuzeyinde Dargeçit ve Güçlükonak Ilçeleri ile güneyde Suriye Arap Cumhuriyeti bulunmaktadir. Ilçenin Suriye ile 24 kilometre siniri olup sinir kapisi bulunmamaktadir.
İDİL RESİMLERİ 

İDİL İLÇE İKLİM
Iklim;
Karasal iklimin egemen oldugu Idil’de yazlari kurak ve sicak, kislari soguk ve yagisli geçer. Yagislar genellikle kislari kar ve yagmur olarak düser. 
 

Yillik ortalama m²’ye 633.5 mm3 yagis düstügü saptanmistir. Yagis yüklü bulutlar ve rüzgarlar genellikle güneydogu istikametinden gelir.
İDİL RESİMLERİ 

İDİL İLÇE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Bitki Örtüsü;
Bitki örtüsü bakimindan Ilçemiz, fakir bir yapiya sahiptir. Idil-Midyat yolu güzergahi ile güney bati ve bati bölgelerinde meselik alanlar mevcuttur. Bilinçsiz kesim nedeniyle bu meselik alanlar da, giderek tükenmeye yüz tutmaktadir. Bu alanlar disinda Ilçe geneli bozkir bir görüntü arz eder.
İDİL RESİMLERİ 

Hidrografya;
Ilçemizin kuzeyindeki Dicle nehri, Ilçemiz ile Güçlükonak Ilçesi arasinda dogal bir sinir olusturur. Ayrica Ilçenin muhtelif bölgelerinde baharda yagan ve eriyen kar sularini toplayan, yazin da kuruyan bir kaç dere yatagi mevcuttur. Bunlarin belli baslilari Dupiç ve Saklan dereleridir
GÜNCEL RESİMLER 

İDİL KAYMAKAMI VE HALK